Hilfe | Demo
PSt-Bücher in Polen
Po polsku
Przedmowa
Dzięki dobrej współpracy Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego Brandenburgii i Zielonogórskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP udało się wydać niniejszy informator o niemieckich księgach i rejestrach stanu cywilnego, które są przechowywane i sporadycznie aktualizowane w Polsce. Dla urzędników stanu cywilnego, kuratorów spadków, historyków, genealogów i przede wszystkim dla wielu obywateli stanowi on wartościową pozycję ułatwiającą poszukiwanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów sporządzonych przez byłe niemieckie USC na terenach dzisiejszej Polski w okresie od 1874 do 1945 roku.
Od razu na początku należy jednak zauważyć, że niemiecki odbiorca powinien z niego korzystać łącznie ze »Spisem rejestrów i ksiąg stanu cywilnego byłych terenów wschodnich z USC I w Berlinie«. Albowiem tylko odpisy z USC I w Berlinie mają w Niemczech pełną moc dowodową zgodnie z § 60 niemieckiej ustawy o aktach stanu cywilnego. Księgi te są aktualizowane wg prawa niemieckiego, niezależnie od tego, czy są to pierwopisy, czy wtórniki. Przed sprowadzeniem odpisu z Polski należy więc sprawdzić, czy szukana księga nie znajduje się w USC I w Berlinie.
Dziękujemy polskim urzędnikom stanu cywilnego, którzy udostępniając nam rzetelne informacje przyczynili się do powstania niniejszego informatora. Dziękujemy również panu dr Andrzejowi Biernatowi i pani dr Annie Laszuk z Generalnej Dyrekcji Archiwów Państwowych za ich pomoc i dane, bez których rejestr ten nie byłby kompletny.
 
Tomasz Brzózka    Inge Pews
© Verlag für Standesamtswesen GmbH 2004–2021 AOT | MBO | VWV | GS | STAUA | KOPG | FL | DPP | DA | IEK | STAZ Datenschutzhinweis | Haftungshinweis | Nutzungsbedingungen | Impressum