Hilfe | Demo
BFH Online
Abgekürzt zitierte Literatur
Harmathy (Hrsg), Introduction to Hungarian Law, 1998 (zit: Harmathy)
Jobbágyi, Magyar polgári jog I. Általános rész, emberi személy, családjog, szellemi alkotások joga (Ungarisches bürgerliches Recht I. Allgemeiner Teil, die menschliche Person, Familienrecht, Recht der geistigen Schöpfungen), 2013 (zit: Jobbágyi,)
Kőrös (Hrsg), Polgári jog. Családjog (Bürgerliches Recht. Familienrecht), 2013 (zit: Kőrös)
Küpper, Einführung in das ungarische Recht, 2011 (zit: Küpper, Einführung)
Küpper, Ungarns neues BGB, Teil 3: Familien- und Erbrecht, WiRO 2014, 205 ff (zit: Küpper, Familienrecht)
Küpper, Ungarns neues BGB, Teil 2: Grundprinzipien und Personenrecht, WiRO 2014, 174 ff (zit: Küpper, Personenrecht)
Mádl/Vékás, Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga (Internationales Privatrecht und Recht der internationalen Wirtschaftsbeziehungen), 2012 (zit: Mádl/Vékás)
Megyeri-Pálffy, Név és jog (Name und Recht), 2012 (zit: Megyeri-Pálffy)
Nagy, Nemzetközi Magánjog (Internationales Privatrecht), 3. Aufl 2017
Osztovits (Hrsg), A Polgári Törvénykönyv szóló 2013 évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja (Großkommentar zum Gesetz 2013:V über das Bürgerliche Gesetzbuch und Nebenvorschriften), 4 Bde, 2014 (zit: Osztovits)
Petrik (Hrsg), Polgári jog. Kommentár a gyakorlat számára (Bürgerliches Recht. Kommentar für die Praxis), 4 Bde, Bd II, 4. Aufl, 2016 (zit: Petrik)
Szabados, The New Hungarian Private Law Act, RabelsZ 2018, 972 ff (zit: Szabados)
Szeibert, Solidarity and Maintenance Obligations in the Family – Old and New Elements in the New Hungarian Civil Code, ELJ 2014/2, 77 ff (zit: Szeibert)
Vékás (Hrsg), A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal (Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch), 2013 (zit: Vékás, Ptk)
Vékás (Hrsg), Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (Expertenentwurf für die Vorlage eines neuen Bürgerlichen Gesetzbuchs), 2008 (zit: Vékás, Szakértői Javaslat)
Vékás/Gárdos (Hrsg), Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch), 2 Bände, 2014 (zit: Vékás/Gárdos)
Weiss, A Ptk. Családjogi Könyvéről (Über das Familienrechtliche Buch des BGB), in: Vékás/Vörös (Hrsg), Tanulmányok az új Polgári Törvénykönyvhöz (Studien zum neuen BGB), 2014, 127 ff (zit: Weiss)
Wellmann (Hrsg), Polgári jog. Bevezető és záró rendelkezések. Az ember mint jogalany. Öröklési jog (Bürgerliches Recht. Einleitungs- und Schlussbestimmungen. Der Mensch als Rechtssubjekt. Erbrecht), 2013 (zit: Wellmann)
© Verlag für Standesamtswesen GmbH 2004–2022 VWV | GS | STAUA | KOPG | FL | DPP | DA | MBO | AOT | IEK | STAZ Datenschutzhinweis | Haftungshinweis | Nutzungsbedingungen | Impressum